Zásady ochrany osobných údajov

Údaje zadané pri registrácii kupujúceho sú v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov chránené a budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci sa zaväzuje získané osobné údaje, ktoré sú chránené v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, neposkytnúť tretím osobám.

Svojou registráciou na webovom sídle predávajúceho kupujúci automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej kupujúci nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť oznámením doručeným predávajúcemu.

od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

platí to pre aj pre spoločnosť Tamal s. r. o. a e-shop www.tamal.sk

OSOBNÉ ÚDAJE PRI OBJEDNÁVKE

na našich stránkach sa nachádzajú objednávkové formuláre, pomocou ktorých sa môžete u nás nakupovať. V prípade objednávky, musíte vyplniť následujúce osobné údaje:

Názov firmy
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
Emailová adresa
Adresa

E-mailové adresy neposkytujeme tretím stranám.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTUJEME TRETÍM STRANÁM

nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Údaje poskytujeme iba prepravnej spoločnosti na účely úspešného dodania tovaru.
Vtedy poskytujeme nasledovné osobné údaje:
Adresu doručenia
Názov firmy
Meno a priezvisko kontaktnej osoby Telefonický kontakt
spolupracujeme s firmou: Slovenská pošta – www.posta.sk
COOKIES A IP ADRESAna našich stránkach používame COOKIES. Naša stránka ich využíva pre zlepšenie načítania, ukladanie nastavení užívateľa a celkovo pre rýchlejší beh a funkcionalitu webu. Používame aj nástroje tretích firiem, ktoré COOKIES a IP adresy zaznamenávajú:Google Analytics – www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.htmlO výpis informácií, ktoré o Vás evidujeme môžete požiadať písomne. Vašej požiadavke vyhovieme do 30 pracovných dní a tieto informácie Vám zašleme bezplatne na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Takisto nás môžete požiadať o výmaz informácií, v prípade, že tieto informácie nie sú potrebné pre dodaniepage2image435191808
objednaného tovaru. Takéto informácie vymažeme až po jeho doručení. Ohľadom informácií k uchovávaným osobným údajom nás môžete kontaktovať na tamal@tamal.sk

Nákupný košík